Новини

Празник за деня на картата в СУ

Българската картографска асоциация кани колегите на деня на картата на 30 ноември 2015 г. от 10:00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”.

Програмата е следната:

10:00 – 10:10 Откриване

Антон Филипов, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет

10:10 – 10:40 Българската картография – от хартията до виртуалната реалност

Теменужка Бандрова, Университет по архитектура, строителство и геодезия

10:40 – 11:00 3D моделиране и визуализация

Дейвис Динков, ДавГЕО

11:00 – 11:20 Картографиране по данни от дистанционни изследвания и ГИС

Румяна Вацева, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

11:20 – 11:40 Бързо картографиране с безпилотна летателна система

Антон Филипов, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет

11:40 – 12:00 Членство на България в GEO – ползи и перспективи

Любка Пашова, Валентин Йовев, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

12:00 – 13:00 Разглеждане на изложбата

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us