Новини

Предизвикателството: интегриран план за пространствено развитие на Черноморския басейн

„Черноморският регион притежава потенциал, който трябва да бъде развиван, същевременно опазвайки Черно море. Възможностите, които предоставя той, позволяват да установим по-добро сътрудничество между държавите от Черноморския басейн, което ще рефлектира в по-добри условия за бизнес, туризъм, икономика, включително и върху опознаване на добросъседството между всички хора от региона.” Това коментира Лиляна Павлова в Международния ден на Черно море в Бургас.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството има ангажимент за установяване на устойчиви политики и балансирано регионално развитие, като една от важните теми е политиката за европейско териториално сътрудничество.

Министър Павлова припомни, че в настоящия програмен период МРРБ е управляващ и партниращ орган по 12 европейски програми за териториално сътрудничество, по които България е бенефициент. Инвестиции в размер на над 900 млн. евро могат да бъдат целенасочено вложени в подкрепа на региона чрез проекти, насочени към опазване на Черно море, околната среда, развитие на бизнеса и икономиката, каза още тя.

До края на тази година предстои да започне подаване на проекти по програма „Черноморски басейн 2014-2020“, в която България участва с всички партниращи държави, коментира Павлова. Програмата е с бюджет над 56 млн. евро, като със съвместни проекти на най-малко три държави в партньорство, съм убедена, че ще можем да постигнем много в посока мерки за околна среда и съвместни инициативи в областта на туризма, икономиката, както и във всички сектори и теми, които програмата може да подкрепи, допълни тя.

„Новото предизвикателство, пред което сме изправени е да направим интегрирана морска политика и интегриран план за пространствено развитие на Черноморския басейн и регион. Това е амбициозна цел и програма, която сме си поставили.“, коментира тя, визирайки и пилотният проект за разработване на пространствен план за развитието на Черноморския басейн в България и Румъния. „Заедно трябва да се възползваме по-добре от потенциала и да постигнем т.нар. европейска политика за „син“ растеж, а именно развитието на морските пространства”, каза още Павлова.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us