Новини

Предлагат изменение на Наредба №2 за имотния регистър

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър е публикуван за обществено обсъждане.

В наредбата се предлага всеки имот да има електронно досие. Промените се правят, за да бъде приведена Наредбата в съответствие с приетите през миналата година промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Те предвиждат дигитализация на всички актове на хартиен носител, съхранявани в службите по вписванията към Агенцията по вписванията, създаване на електронни партидни дела на всички вписани актове в имотния регистър, както и обезпечаване на дейността на Агенцията по вписванията по водене на имотния регистър в електронна форма.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us