Новини

Представят заданието за проектиране на ПУП на четири микрорайона в Овча купел

Днес представят проекта за задание за проектиране и ескиз на Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Овча купел – 1-ви, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони“. Представянето ще се проведе от 15 ч. в залата на 3 етаж в сградата на Направление „Архитектура и граоустройство“ (НАГ), ул. „Сердика“ № 5.

Проектът на заданието е достъпен на интернет страницата на НАГ на адрес – https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/NIf6Mtzvuzw%3d.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us