Новини

Предстои проектирането на нов ПУП за част от столичния ж.к. „Овча купел – 1“

Столичният ж.к. „Овча купел – 1“, в частност 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони ще имат нов подробен устройствен план (ПУП). Към момента е изготвен проект на задание  за новия ПУП, който ще има за цел да структурира територията според съвременните изисквания за жилищни микрорайони. За територията на трите микрорайона ще се оптимизира уличната мрежа, за да се осигурят максимален брой открити паркоместа, ще се задоволят нуждите на живущите по отношение на детски градини и училища, гласи проектното задание.

Предстои официалното представяне на проектното задание, което ще се проведе на 29.01.2019г. (вторник) от 18:00 часа в залата на 88-мо средно училище „Димитър Попниколов“, ж.к. Овча купел.

Проектното задание и приложенията към него се намират на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us