Новини

Предстояща лекция за 3D лазерно сканиране в края на април

На 27 април (петък) от 18 ч. в централния дом на архитекта на ул. „Кракра“ № 11 ще се проведе лекция на тема „Архитектурно заснемане чрез 3D лазерно сканиране“. Лектори на събитието са дипл. инж. арх. Стоян Тодоров и проф. др. д-р инж. д-р хонорис кауза Живка Овчарова – двама българи, които задълбочено се занимават в тази сфера на дейност в Германия.

Акцент ще се постави върху проектите – реконструкции на съществуващи сгради и решаването на сложната задача за заснемане на обекта с точност и детайлност, която да гарантира качеството на проекта.

Форумът се реализира с подкрепата на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, мярка „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ и се признава като мероприятие по продължаващо професионално развитие от Камара на архитектите в България.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us