Новини

Предварително представят проекта за ПУП на „Борисовата градина“

Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община заедно със Съюза на архитектите в България организират предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина”. Проектът ще бъде представен преди крайният срок за предаване поради широкия обществен интерес.

Проектантският колектив „Ковачев Архитекти” ООД, чиято концепция спечели конкурса за устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк „Борисова градина” ще представи ескизния проект за ПУП, като ще сподели възникналите в процеса на проектиране проблеми, както и предлаганите за тях решения, очаквайки гражданска и професионална позиция по темата от участниците в събитието. На срещата са поканени всички заинтересовани граждани, неправителствени организации и професионално изкушени ползватели на единствения по рода си столичен парк.

След предаването на проекта, което е предвидено до 15.08.2017 г., като задължителен етап в процедурата за одобряване, същият ще бъде съгласуван и подложен на обществено обсъждане по реда на действащата към момента нормативна уредба.

Предварителният проект за ПУП ще бъде достъпен за разглеждане от заинтересованите лица на електронната страница на НАГ www.sofia-agk.com след 07.07.2017 г.

Представянето и дискусията ще се състоят в Централния дом на архитекта на ул. „Кракра” № 11 в залата на I-вия етаж на 13.07.2017 г., четвъртък, от 17:00 до 19:00 ч.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us