Новини

Предвижда се въвеждане на мълчаливото съгласие

Предвижда се въвеждане на института на мълчаливото съгласие в администрацията там, където има юридическа възможност, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на среща с Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ). Необходимо е облекчаване на инвестиционния процес и повишаване на качеството на инвестиционните проекти. Целта е преодоляване на административната тежест и съкращаване на сроковете, допълни министърът.

Нанков ще се запознае браншовите организации в строителния сектор с приоритетите и политиките на МРРБ в порерица от срещи, първата от които бе с КСБ.

Заедно с представителите на КСБ министър Нанков обсъди възможността за въвеждане на типова документация при кандидатстване по обществени поръчки като във всяка една се отразяват спецификите на съответната процедура. Пилотно те могат да бъдат предложени за пътния отрасъл, каза министърът и напомни, че такива вече има в сектор „Води“.

Имаме важни политики, в някои от които трябва да продължим добрите практики и да запазим скоростта, каза министър Нанков. Той даде за пример пътния сектор и посочи, че има проекти от голямо значение. Трябва да завършим автомагистрала „Струма“, да помислим за трасето София – Калотина и АМ „Хемус“, направлението Дунав мост 2 – София, което да се разшири поне до скоростен път. Сред другите задачи в този сектор ще бъдат пътищата в Северна България и тези по направлението север – юг, заяви министърът. Той бе категоричен, че основна цел е въвеждането на тол системата, която ще позволи увеличаването на приходи от ползването на пътищата в страната в пъти и посочи, че в момента приходите от винетни такси са около 300 млн. лв. годишно.

Регионалният министър съобщи, че предстои да приключи работата по осъвременяването на Наредба № 1 за проектиране на пътища и Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, тъй като не може да де се проектират пътища по норми от преди 30 години.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и програмите за трансграничното сътрудничество са едни от основните инструменти, които дават работа на строителния бранш, посочи Нанков и обърна внимание, че има междинни цели, които трябва да бъдат отчетени в средата на програмния период.

Сред темите бяха обсъдени и договорите за зимно поддържане на републиканска пътна мрежа, предстоящите за изпълнение проекти в отрасъл ВиК и Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Относно последната министър Нанков подчерта, че трябва да се оптимизират процедурите и контролните механизми.

Председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков обяви намерението на членовете ѝ сътрудничеството с МРРБ да продължи, като браншовата организация ще бъде и коректив по темите, в които членовете ѝ имат достатъчен капацитет.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us