Новини

Приеха на второ четене закона за устройството на София

На днешното си заседание Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

Според промените в нормативния акт за сградите с разгъната застроена площ над 20 хил. кв. метра и/или височина над 50 метра ще трябва задължително да се докаже транспортно-комуникационното обезпечаване на територията. Това ще става въз основа на проучване, анализ и симулация на транспортните потоци с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик в достатъчен за обслужването обхват.

Първоначално с проектозакона трябваше да се определят зони за сгради, в които да няма ограничение на височината. В последствие този вариант отпадна, като бе решено, че зонирането трябва да се регламентира с промени в Общия устрйствен план на София. От Столична община работят по промените на плана, като обществените обсъждания по него трябва да започната догодина.

Сред изменените текстове е и ограничаване на интензивността на застрояване в ъглови имоти, която спира действието на прословутия чл. 27, ал. 3 от ЗУТ.

Депутатите приеха подробните устройствени планове за преструктуриране на жилищните комплекси в жилищните зони с преобладаващо комплексно застрояване да не могат да се изменят в срок от 5 години от влизането им в сила. Изключения ще се допускат само при изменение в общия устройствен план.

Докладът на комисията по регионална политика и местно самоуправление, който бе гласуван днес от депутатите се намира на следния адрес: https://parliament.bg/pub/plenary_documents/853-04-8_Doklad_KRPBMS_2-ro_ZID_ZUZSO.pdf.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us