Новини

Приемането на възраженията за район Триадица се удължава

Удължава се срокът за приемане на възражения по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на недвижимите имоти за територията на район „Триадица“, Столична община. Искания и възражения могат да се подават до 25.02.2016 г. от заинтересуваните лица пред представители на Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала (стая 301).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us