Новини

Приемат кандидатури за декан на Геодезическия факултет на УАСГ

В канцеларията на Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия се приемат документи на кандидатите за декан до 15 часа на 19.02.2016 г. Те трябва да представят платформа за бъдеща дейност, творческа автобиография, декларация – съгласие за публикуване на представените от кандидата платформа и творческа автобиография на Интернет страницата на университета. Платформите ще бъдат обявени на 22.02.2016 на сайта на УАСГ и на таблото до 410 зала на Ректората.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us