Новини

Приет кадастър на район Слатина, Столична община

Приети са кадастралната карта и кадастралния регистър на район Слатина, Столична община. До 28.07.2016 г. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на РАЙОН СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА на бул. „Шипченски проход“ № 67а, етаж 1, стая 111.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us