Новини

Приет кадастър в община Костенец

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти от урбанизираната територия на с. Голак в землището на с. Голак, махалите Гьола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска от землището на с. Долна Василица, община Костенец.

До 25.06.2015 г. могат да се подават писмени искания и възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us