Новини

Приет кадастър за имоти в Русенско

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на на недвижимите имоти за територията на „Тежко машиностроене“ в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе. В 30-дневен срок от днес (8.11.2016 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред СГКК – Русе.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us