Новини

Приети КККР в област Велико Търново

На основание чл. 46, ал. 1 и 2  са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, и гр. Елена, община Елена.

В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой 3 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us