Новини

Проф. Божидар Янев сподели Ню-Йоркски опит за поддържането на мостовете

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов обсъди международния опит в управлението на мостовете с проф. Божидар Янев – българин, роден и учил в София, който 30 г. е отговарял за управлението на мостовете на Ню Йорк, САЩ.

„Управлението на мостовете трябва да стане съществена част от Стратегията за развитие на пътната инфраструктура до 2030 г. Наложителни са промени в нормативната уредба, свързана с проучване, обследване и оценка за експлоатационната годност, и проектиране на пътни и железопътни мостове. Довършваме и процеса по дигитализиране на данните за мостовете. Затова за нас е изключително важен опитът на успелите българи, доказали своята експертиза и в чужбина“, подчерта Найденов.

Проф. Янев обясни, че първата и най-важна стъпка е да се започне с пълна инвентаризация на мостовете, да се съберат всички данни за тях, за да има ясна картина на ситуацията. Той подчерта, че е хубаво да се черпи от чуждия опит, но не и да се копира. Специалистът посъветва българските експерти да използват различни методики на приоритизация при обследването и ремонта на мостовете в страната. Фактори, които могат да насочат към решението, кой мост да е с приоритет за ремонт, според професор Янев, могат да бъдат трафикът, по-лесните ремонтни дейности или ако мостовете са на една транспортна артерия, което би позволило да се работи едновременно по тях.

Професор Янев обясни, че в САЩ имат много добри системи за инспекция на мостовете. Там тя се извършва от частни консултанти.

Добър пример за управление на мостовете е Дания, която го прави централизирано и това е системата, която той препоръчва да се използва и в България.

В срещата участва и председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Ясен Йорданов, който изтъкна, че има спешна нужда от нормативни промени и актуализация на нормативни текстове, за да се подобри качеството на строителството и качествена поддръжка. „Надявам се да повишим нивото на системата за управление на мостовете. Сложихме началото, но има нужда от истинско развитие и да изградим ясна концепция за планиране на нещата“, посочи той.

В разговора се включиха и представители на Института по пътища и мостове към АПИ, преподавателят от Университета по архитектура, строителство и геодезия проф. Фантина Рангелова, председателят на Българска браншова камара „Пътища“ инж. Стефан Чайков.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us