Новини

Производство по създаване на КККР за с. Еленово и махала Ревалска

Открива се производство по създаване на КККР за част от землището на с. Еленово извън границите на урбанизираната територия на с. Еленово и махала Ревалска в община Благоевград.

До 28.03.2016 г. собствениците на имоти трябва да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на района в съответствие с документите за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us