Новини

Прокурорите откриха:

Петте апелативни прокуратури констатираха, че не са съставени карти на районите под заплаха и с риск от наводнения. Това са резултатите от проверка на Върховната административна прокуратура (ВАП) на рисковите водни обекти.

От апелативните прокуратури обобщиха, че областните управители и кметовете на общини изпълняват задълженията си по Закон за водите и Закона за защита от бедствия. Въпреки това остават едни и същи слабости – липса на техническа документация, на поддръжка, голяма част от язовирните стени са неизправни, изхвърлят се отпадъци в коритата на реките, липса на добра организация при възлагане на обществени поръчки за различни дейности, „размиване“ на отговорността на басейновите дирекции, областните управители, кметовете.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us