Новини

Промените в Закона за регионалното развитие са публикувани за обществено обсъждане

В портала за обществени консултации е публикуван проектът за промяна на Закона за регионалното развитие. Допитването ще продължи до 6 ноември 2018 г.

Предлаганите промени в закона се основават на извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Със законопроекта трябва да се оптимизират процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие и да се създаде по-устойчив във времето обхват на районите от ниво 2, като те няма да имат центрове.

Предвидено е разделяне на страната в четири района, които ще включват следните области:

  • Дунавски район, съставен от областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Търговище
  • Черноморски район, включващ областите: Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол и Сливен
  • Югозападен район, обхващащ областите: Софийска, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград
  • Тракийско-Родопски район, съставен от областите: Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.

Промените в закона предвиждат разширяване на правомощията и въвеждане на двустепенен модел на управление на съветите за регионално развитие, който включва управленски и експертно-технически състав. Те ще изпълняват функции за изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС или финансирани от държавния бюджет и други финансови източници, включително, по отношение на съгласуване, избор и оценка на проекти. Същата функция ще имат по отношение на проекти, финансирани от държавния бюджет и други източници, включително финансови инструменти. Регионалните съвети ще имат консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините в съответния район от ниво 2.

Предвидено е елементите на техническата инфраструктура да се планират за период от 30 години, а Националната концепция за регионално и пространствено развитие да бъде със срок до 15 години. Плановете за развитие на районите от второ ниво ще са за 7-годишен срок. Отново елементите на техническата инфраструктура ще са изключение. Седемгодишен ще е срокът на плановете за развитие на общините.

Плановете и документите, свързани с действията на съответните органи по тяхното изработване, одобряване, приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, ще бъдат съхранявани в единна информационна платформа. Ще бъде въведена географска информационна система за целите на регионалната политика.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us