Новини

Променят броя на областите или назначават губернатори след 2021 г.

Съгласно регламента на Европейския съюз страната ни е разделена на шест района за планиране ниво 2 – Северозападен, Северен централен, Южен централен, Югозападен, Североизточен и Югоизточен. След приключване на настоящия програмен период и настъпването на следващия през 2021 г. ще трябва да бъде представено ново териториално разпределение, отговарящо на регламента на ЕС, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Северозападна България е един от районите за планиране, който вече не отговаря на изискването за население от 800 хиляди души. Район, който върви в тази посока е Северен централен, където към края на 2015 година населението е около 810 хиляди души.

28-те области, които съответстват на ниво 3 по регламента на ЕС, също не отговарят на нормата – една трета от тях са с население под 150 хил. души. Това са Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Кюстендил, Перник, Разград, Силистра, Смолян.

За разлика от тях София-град ще се отдели като самостоятелен регион, защото произвежда 75% от БВП и отговаря на критерия за население. Останалите ще бъдат групирани, за да отговарят на изискването на 800 хиляди души.

През следващият програмен период ще има два избора за преструктуриране – окрупняване на 28-те области на 20 или 16, или запазването на настоящото деление и определяне на губернатори, като областите ще станат подразделения на големия район за планиране, обобщи Павлова. Броят на общините ще се запази при всички случаи.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us