Новини

Променят Наредбата за енергийна ефективност на сгради

В портала за обществени консултации и на сайта на МРРБ са качени проектни промени на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Промяната цели привеждане на наредбата в съответствие с измененията на Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ от месец декември 2016 г. по отношение на наименованието на сертификата за енергийни характеристики на нова сграда и определения в закона.

В резултат от приемането и прилагането на измененията в Наредба №7 освен съгласуваност на общия пакет от наредби за енергийна ефективност на сгради, издадени въз основа на ЗЕЕ, ще се засили и подкрепата за бизнеса в сферата чрез разясняване на техническа материя с разпоредби, подпомагащи компетентността.

Коментари по Наредбата се приемат до 20.07.2017 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us