Новини

Променят наредбата за пожарна безопасност в строителството

МРРБ публикува проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Предложените промени са изготвени във връзка с постъпили предложения за усъвършенстване на регламентираните изисквания за пожарна безопасност при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради.

Измененията и допълненията се отнасят до изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, както и до техническите решения за изпълнение на разделителни ивици от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 за ограничаване на разпространението на горенето по фасадите на жилищни и обществени сгради.

Коментари се приемат до 04.02.2018 г. в портала за обществени консултации – https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3196.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us