Новини

Променят наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

На интернет страницата на МРРБ и в портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Коментари и становища се приемат до 06.04.2019 г.

Проектонаредбата определя отговорността на всеки стопанин на площадки за игра да състави и поддържа в актуално състояние списък с площадките за игра, които ще поддържа и контролира. Стопанинът ще определя в бюджетните си или в общинските планове и програми мерките, средствата, сроковете и отговорниците за поддържането на площадките в съответствие с нормативните изисквания. Това ще се осъществява спрямо съответните възможности на стопанина.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us