Новини

Променят три наредби за организация и сигнализация на движението

В портала за обществени консултации има публикувани проекти за промяна на три подзаконови нормативни акта за организация и сигнализация на движението:

Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата

Промените в наредбите са направени след анализ на сформираната от министъра на регионалното развитие и благоустройството междуведомствена работна група във връзка с писмо на главния прокурор за преглед на изискванията към пешеходните пътеки с предложения за санкции при нарушаване на посочените изисквания.

Предложения и становища по трите проектонаредби може да се изпратят до 22.9.2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us