Новини

Променят устройствения правилник на регионалното министерство

Правителството прие промени в устройствения правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството с оглед обезпечаване на отговорностите за управлението, координацията и контрола на дейностите по морско пространствено планиране, изработването на Морски пространствен план на Република България и неговото изпълнение и актуализиране. Дейностите са възложени на министъра на регионалното развитие и благоустройството с измененията и допълненията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. В изменения устройствен правилник на министерството са допълнени разпоредбите, регламентиращи тези правомощия на министъра.

Морското пространствено планиране е нова дейност за МРРБ и за осъществяването ѝ се правят функционални промени в министерството. Функциите по изпълнението ѝ се възлагат на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и функционалната ѝ компетентност се разширява. В рамките на общата щатна численост на министерството, в дирекцията ще се назначат петима експерти с необходимата квалификация в областта на морското пространствено планиране.

С промените в устройствения правилник се прецизират функциите на други структурни звена в министерството и щатната численост на персонала

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Водата на Земята е дошла от астероиди
  Водата на Земята е дошла от астероиди

  Анализът на състава на пробите от материя, донесени на Земята от астероида Рюгу в рамките на японска космическа мисия, подкрепя теорията за извънземен произход на

 • Използват карти извън контекст за дезинформация
  Използват карти извън контекст за дезинформация

  Климатоскептиците откриха ново средство за разпространение в социалните мрежи на съмненията в теорията за климатичните промени: като публикуват извадени от контекста метеорологични карти, навеждащи към

 • Човек от Оксфорд ще ръководи Пътна инфраструктура засега
  Човек от Оксфорд ще ръководи Пътна инфраструктура засега

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството от служебния кабинет арх. Иван Шишков назначи Иво Иванов за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Иво

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us