Новини

Проследиха маршрут за контрабанда на слонова кост чрез GPS

Репортерът Брайън Кристи е изполвал две изкуствени бивни, в които са били вградени GPS устройства, за да проследи маршрутите за контрабанда на слонова кост от Централноафриканската република към Судан. Резултатите показали, че двата бивника са били прекарани на ръце през джунглата и след това най-вероятно са прехвърлени на моторно превозно средство, което е потеглило към Судан. Там е направена и последната локализация като е вероятно да са оставени на склад или GPS устройствата в тях са били деактивирани.

Контрабандата на слонова кост е причина за избиването на 30 000 слона годишно.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us