Новини

Публикуваха проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. В него са заложени облекчения за административни процедури и повишаване на ролята и отговорността на проектантските браншови организации на архитектите и инженерите в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

Предвиден е по-строг контрол за строежите в свлачищни райони.

В законопроекта е заложено при избора на главни архитекти, в комисиите за провеждане на конкурсите да участват представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България. Кметовете на общините пък ще трябва задължително да канят представители на КИИП, КАБ и САБ при назначаване на общинските експертни съвети по устройство на територията.

Законопроекта дефинира и ясно разграничава правомощията на ДНСК и общините за да улесни изпълнението на контролните им функции.

Проектът на ЗИД на ЗУТ може да изтеглите от тук.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us