Новини

Ръст на строителството през януари

Строителната продукция в страната през месец януари се увеличава с 0.8% спрямо месец по-рано и с 1.7% в сравнение с януари 2019 г. На месечна база гражданското строителството бележи подем за разлика от сградното такова, но на годишна и при двата подсектора се наблюдава увеличение, Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
Гражданското строителство бележи ръст от 2.3% на месечна база, докато при сградното е регистрирано намаление от 0.2%. Увеличението на годишна база е съответно с 3.1% при гражданското строителство и с 0.7% при сградното такова.

„Лошите“ месеци за сградното строителство през 2019 г. са били април, май, октомври и ноември, декември. Тогава са отчетени спадове съответно от 0.1, 0.7, 0.5, 0.5 и 0.6%.

Месеците от март до юни пък са лоши за гражданското. Най-голям спад е отчетен през месец март – с 2%, следван от юни, май и април. Тогава пониженията са били съответно с 1.5, 0.2, 0.6 и 0.1%. Спадове при гражданското строителство се отчитат и през август и ноември с 2.2 и 1.6%.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us