Новини

Регионалното министерство ще подпомогне санирането на еднофамилни жилища и студентски общежития в 39-те най-големи града

От края на годината ще може да се кандидатства за нисколихвено кредитиране от Фонд мениджъра на финансови инструменти, обяви заместник-регионалният министър Деница Николова

Саниране на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития чрез нисколихвено кредитиране са включени в инвестиционните направления за подкрепа чрез финансови инструменти в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това съобщи зам.-министър Деница Николова по време на конференция на тема „Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж“. Тя допълни, че с този ход се цели внедряването на мерки за енергийна ефективност в частни еднофамилни жилища и общежития, намиращи се в 39 града от първо, второ и трето ниво на полицентричната система за развитие. Това е шанс да се обновят сгради, които на този етап не са обект на финансиране по други програми.

Пред участниците във форума зам.-министър Николова представи възможностите, които дават финансовите инструменти за реализиране на проекти, както от местните и централни власти, така и от бизнеса, неправителствените организации и др. Фондовете за градско развитие са шанс за подкрепа на проекти, които нямат възможност да получат безвъзмездно европейско или друго финансиране, но в същото време имат потенциал да се развиват и да носят печалба. „От опита, който се натрупа в годините при изпълнение на всички европейски оперативни програми показва необходимостта от промяна в начина на финансиране. Безвъзмездното финансиране не даде очаквания ефект върху икономиката, поне не в размера, в който очаквахме. Затова още преди няколко години започнахме пилотно да подкрепяме промяна на модела на финансирането с цел постигане на повече икономически ползи и заетост“, отбеляза още зам.-министър Николова. По думите й финансовите инструменти насърчават предприемаческия дух и позволяват на всички икономически субекти да участват в развитието на градовете и да получават подкрепа със средства от Европейския съюз.

В новия програмен период до 2020 г. по ОП „Региони в растеж“ предвиденият ресурс за финансови инструменти възлиза на 370 млн.лв. Той ще се разпределя под формата на инвестиции, чрез три фонда за градско развитие в 39 големи града. Очаква се до края на месец октомври фондовете да бъдат избрани, а още през ноември, или до края на годината, да може да се кандидатства с проектни идеи. С проекти могат да кандидатстват не само общини и министерства, но и църквите, частни инвеститори, публично-частни партньорства и др.

Инвестиционните направления за подкрепа чрез финансови инструменти са в областта на енергийната ефективност, обновяване на градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие, градски транспорт, спортна и културна инфраструктура, туризъм и културно наследство.

„Всеки проект, който генерира приходи може да получи нисколихвено финансиране и да се реализира. Ние даваме възможност дори на частни инвеститори да имат шанс да сбъднат своите мечти“, отбеляза зам.-министър Николова.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us