Новини

Промените в ЗУТ – приоритет на МРРБ

Промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са сред водещите приоритети в работата на новия екип на МРРБ. Вече има създадена една работна група, но предстои да бъдат създадени още няколко, за да могат да се адресират необходимите промени в различните сегменти на ЗУТ. „В диалог сме с различни браншови организации, сдружения, камари и всяка от тях има идеи и конкретни предложения за законодателни промени на ЗУТ“, обясни новият министър на регионалното развитие Гроздан Караджов.

Другата голяма цел сред приоритетите е дигитализацията на инвестиционния процес. Ще се търси възможност всяка една стъпка от него да става по електронен и дистанционен начин. „Искаме целият процес от първата стъпка – предпроектното проучване, процеса на проектиране, подаване на заявление, получаване на документи до крайното получаване на разрешение за строеж да се дигитализира. Автоматично да се подават документите към ДНСК. Това е най-чаканият акт от инвеститорите, проектанти и строители от МРРБ“, посочи вицепремиерът Караджов.

Над 3000 км пътища и съоръжения на обща стойност 2,8 млрд. лв. ще бъдат ремонтирани през настоящата 2022 г. Предложенията за най-належащите за ремонт пътни участъци са подадени от ръководителите на областните пътни управления в страната и обхващат 2917 км пътища и 163 км магистрални участъци в лошо състояние.

Министър Караджов представи основните приоритети, по които ще работи новото ръководство на МРРБ. На първо място е създаването на фонд за регионално развитие, 4-годишна програма за основни и превантивни ремонти на пътища от първи до трети клас, строителство на три тунела под Стара планина – „Шипка“, „Петрохан“ и „Черно море“ при едноименната бъдеща автомагистрала. Във ВиК отрасъла ще се работи за „чиста питейна вода“, а в строителството – за промени в Закона за устройство на територията, дигитализация на инвестиционния и строителния процес.

Вече се работи по създаването на фонда за регионално развитие с 1 млрд. лв. капитал. Пред него общините ще кандидатстват за комплексно решаване на проблемите по благоустройството си, за да се постигне по-бързо сближаване на стандартите. „Фондът няма да стане бързо, но се надявам Министерството на финансите да задели сериозна сума, за които общините да кандидатстват на конкурсно начало“, посочи регионалният министър. Той даде пример с масовата практика в момента, в която например, ВиК разкопава улиците, заравят и си отиват. След това пристига АПИ и действа по същи начин. Това става в различно време. „Получава се държавна какафония, хората се тормозят с разкопки и ремонти, и целта е фондът да реши този проблем“, поясни Гроздан Караджов. Предимство ще се даде на трите най-бедни региона у нас – Родопи, Странджа-Сакар и Северозападния.

Програмата за основни и превантивни ремонти е 4-годишна. Тя ще обхване пътищата от първи до трети клас. Все още е в работен вариант и когато бъде готова списъците с всички обекти, на които ще започне ремонт, включително на магистрали, ще бъде публикуван на интернет страницата на министерството.

Вече е разпореден и пълен одит на всички пътища от първи клас – тези, които поемат най-голямата натовареност, магистралите и инженерните съоръжения към тях.

Вицепремиерът и министър на регионалното развитие подчерта, че се въвежда много строго изискване за спазване на ЗОП във всички звена – независимо дали са агенции или самото МРРБ. „Повече няма да се използва инхаус процедурата, а инженерингът ще се сведе до минимум. Ще се работи на ясни количествени сметки. Инженерингът дава възможност този, който проектира, да го прави по начин пестелив за него, не винаги после качеството е това, което искаме“, коментира той.

Вицепремиерът и регионален министър Гроздан Караджов представи и екипа си – заместник-министрите Деляна Иванова и Явор Пенчев, председателя на Управителния съвет на АПИ Тодор Василев, началника на ДНСК Лиляна Петрова, както и съветниците Ивайло Стайков и Васко Василев.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us