Новини

Ремонтират сградата на Община Стара Загора по ОПРР

В петък бе проведено обществено представяне и обсъждане на проекта за обновяване на сградата на Община Стара Загора. Изпълнението му е включено в инвестиционната програма на общината, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Стойността му е 2.4 млн. лв., а срокът за изпълнение 24 месеца.

Проектът бе представен от архитект Виктория Грозева. По думите ѝ с проекта се цели постигане на висок енергиен ефект – осигуряване на модерна, здравословна и функционална среда с високо ниво на енергийна ефективност и подобряване на експлоатационното състояние на сградата, която е строена през 1985-1988 година.

Дейностите включват топлоизолиране на външни стени, като съществуващата каменна облицовка по стени и по колони ще бъде демонтирана и заменена с топлоизолация за всички фасадни стени и колони. Обновената фасада ще бъде вентилируема и облицована с технически камък и декоративни панели. Ще бъде подменена съществуваща алуминиева дограма. Предвиждат се и външни алуминиеви щори за всички фасади без северната. За помещенията на осмия етаж се предвижда преместване на остъкляването навън.

Ще бъдат топлоизолирани покривите и подовете. Предвидено е декоративно  нощно художествено осветление по фасадите на сградата, вградено във фасадните елементи от окачената структурна система. То ще може да се ползва и при различни празници със съчетание и игра на светлините.

„Не се предвижда прекъсване на работата на администрацията, защото повечето дейности са външни“, увери архитект Грозева. „Ще се работи и извън работното време на администрацията, и в почивни дни, така че да не се наруши нормалния ритъм на работа“, обясни Делян Иванов.

На въпроси поставени от граждани дали ще се ремонтира отоплителната и ел инсталацията, архитект Грозева отговори, че това ще стане на следващ етап и с друго финансиране.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us