Новини

Излезе доклад за състоянието на тунелите в България

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува доклад за състоянието на тунелите в България към 07.02.2017 г. За изготвянето му са извършени извънредни огледи на всички тунели в страната, в изпъление на заповед на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Направена е оценка на риска съгласно наредбата за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища.

Отново със заповед на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 15 февруари 2017 г. са формирани специализирани звена за инспекция, в които участват експерти от Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Пътна инфраструктура“. Те трябва да представят, след анализиране на състоянието на всяко едно от тунелните съоръжения, план с мерки, препоръки и конкретни срокове за фактическото изпълнение на предложените мерки. След което трябва да бъде извършено остойностяване на предписаните мерки за осигуряване на пътна безопасност.

Според МРРБ, на база на данните от доклада, част от предвидените мерки могат да бъдат възложени по договорите за текущо поддържане, сключени с пътноподдържащите фирми. За останалите случаи ще бъдат обявени обществени поръчки.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е дало указания на АПИ да бъдат направени извънредни инспекции за пътна безопасност на цялата пътна инфраструктура и съоръжения.

Докладът обхваща тунелите от републиканската пътна мрежа, които са общо десет на брой, а шест от тях към 7.02.2017 г. са определени като криещи съществен риск, два са категоризирани като умерен риск и още два са с нисък риск. Пълния текст се намира на сайта на МРРБ на адрес: https://www.mrrb.government.bg/doklad-za-sustoyanieto-na-tunelite-v-bulgariya/.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us