Новини

С нова наредба МРРБ въвежда мерки за защита на сградите от радон

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон. Нормативният акт се разработва за първи път в изпълнение на държавната политика за превенция и защита на населението от облъчване на радон в сградите. Разпоредбите  на наредбата ще се прилагат в случаите, в които действително е необходимо да се обърне внимание на този проблем и съответно да се изпълнят технически мерки за защита. До момента в България няма технически нормативен акт, който да урежда правила и норми за прилагането на превантивни мерки.

В наредбата сградите са класифицирани за защита от радон. На базата на степента на потенциална вероятност за проникване на газа се определят техническите показатели за проектиране на мерките за защита. Радонът може да бъде опасен за здравето само във висока концентрация, се посочва в мотивите към проекта на подзаконовия нормативен акт.

Срокът за коментари и становища е 20.08.2018 г. Текстът на новата наредба се намира в портала за обществени консултации на адрес: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3657.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us