Новини

Съкращения в АГКК


Министерският съвет с постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър намали броя на служителите. С промените се оптимизира структурата и числеността на административните звена и се прецизират техните функционални характеристики.

Съкращават се 38 щатни бройки и служителите вече са 345. С промените се закрива дирекция „Звено за изпълнение на проекти и международно сътрудничество“. Дейностите, изпълнявани от дирекцията в областта на международното сътрудничество, преминават към дирекция „Информационни технологии“, която се преименува в дирекция „Информационни системи, стандартизация и сътрудничество“.

С измененията в Устройствения правилник се прецизират функциите на дирекции „Административно-правно и финансово обслужване“ и „Геодезия и картография“. Предвижда се намаляване на щатния състав на службите по геодезия, картография и кадастър с 26 бройки – от 305 на 279.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us