Новини

Съкратиха 114 щата в АПИ


Кабинетът измени Правилника за структурата, дейността и организацията на работата на Агенция „Пътна инфраструктура“, с което се намалява персоналът на агенцията общо със 144 щатни бройки. Част от функциите на досегашните дирекции „Правна, отчуждаване и управление на собствеността“ и „Обществени поръчки  и публично-частно партньорство“ се обединят в нова дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“. Отчуждителните процедури ще се изпълняват от дирекция „Инвестиционно проектиране, технически норми и правила“, която променя наименованието си на дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“. Управлението на собствеността се предвижда да се изпълнява от дирекция „Административно обслужване и координация“. Дирекциите „Експлоатация, поддържане и ремонт на републиканската пътна мрежа“ и „Управление на проекти, финансирани с кредитни и бюджетни инвестиции“ се сливат в дирекция „Управление на проекти, експлоатация и поддържане на обекти, финансирани с бюджетни и кредитни инвестиции“.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us