Новини

Сателитни снимки от деня на раждането ви

Ако сте родени след 17 август 1981 г., имате уникалната възможност да видите спътникови снимки за метеорологични цели от деня на раждането си. Тази година Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) празнува 30 години от основането си и го отбелязва като прави достъпни сателитни снимки от 35 години назад до настоящия момент.

На страницата отредена за юбилея на EUMETSAT е възможно търсене на сателитни изображения по определена дата, визуализаторът позволява увеличаване и намаляване. Към всяка снимка се генерира рамка с датата на снимката, а може да се добави и послание.

За по-скорошни дати изображенията ще се добавят ежемесечно.

Разгледайте архива на адрес: https://pics.eumetsat.int/viewer/index.html.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us