Новини

Съвместен българо-румънски проект за геодезически мониторинг на съвременните движения на земната кора и измененията на черноморското ниво


Любка Пашова

Завърши двустранният българо-румънски проект на тема „Научно и технологично партньорство за изследване измененията на морското ниво и вертикалните движения на земната кора по Западното Черноморие“, финансиран от МОМН, България  и МОИМ, Румъния за периода 2008-2010 г. Научноизследователската инициатива беше успешна благодарение на съвместните усилия на бившата Централна лаборатория по висша геодезия, сега департамент „Геодезия“ към Националния институт по геофизика, геодезия и география, София, Института по океанология „Фритьоф Нансен“, Варна и Националния институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“, Констанца. Изпълнението на работната програма целеше продължаване и разширяване на съвместните геодезически и океанографски изследвания в региона на Западното Черноморие. Изследователските дейности бяха насочени към теми от интердисциплинарен характер, които са свързани с оценка и анализ на дългосрочното изменение на черноморското ниво в контекста на глобалните климатични промени и на съвременните геодинамични процеси в изследвания район.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us