Новини

Съвместният изследователски център на ЕК търси научни работници

Европейската комисия открива отворена процедура за създаване на база данни с имената на кандидати, от която да бъде наеман персонал.

Кандидатите трябва да са граждани на една от държавите – членки на ЕС или на някоя от асоциираните държави по програмата за научни иследвания и иновации „Хоризонт 2020“, да имат образование съответстващо на пълен цикъл университетско обучение с продължителност не по-малко от три години и пет години професионален опит или диплома за докорска степен в една от следните области:

Аграрно инженерство, Аграрни науки, Науки за живота, Материалознание, Биохимия, Биология, Химия, Компютърни науки, Екология, Икономика, Педагогически науки, Инженерни науки, Науки за околната среда, Горско стопанство, География, Геология, Хидроложки науки, Математика, Медицински науки, Метеорология, Нанотехнологии, нанобиотехнологии, Природни науки, Хранене и диететика, Океанология/морски науки, Фармация, Физика, Политически науки, Психология, Социални науки, Статистика, Ветеринарни науки.

Подробна информация и форми за кандидатстване ще намерите на адрес:

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers

Цялата обява на български език:

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc-research-fgiv-contract-staff-2015-selection_bg.pdf

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us