Новини

Създаването на нормативни условия в строителството – приоритет на МРРБ

Един от важните приоритети на нашето ведомство е да осигурява и гарантира създаването на нормативни условия за изпълнението и поддръжката на устойчиви, безопасни, надеждни сгради и строителни конструкции, хармонизирани с правото и стандартите на Европейския съюз. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при откриването на първата научно-приложна конференция „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика“.

Той припомни, че прилагането на Еврокодовата систем започна с приемането на наредба през 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции. Нанков обърна внимание, че с направените промени в наредбата в края на 2014 г. са премахнати първоначално регламентираните преходни периоди за паралелното прилагане на Еврокодовете с националните нормативни актове за проектиране на различните видове строителни конструкции. Въведени са нови критерии за преход към Еврокодовете в зависимост от категорията на конкретния строеж и от начина на възлагане на проектирането, подчерта Нанков и допълни, че следваща важна стъпка за правилното и единно прилагане на европейската система в практиката у нас е разработването на приложения към наредбата с изисквания, критерии за оразмеряване и методи за сравняване на проектните решения и изчислителни резултати за видовете строителни конструкции, както и нормирането на техническите проблеми от строителната практика у нас, които не са разгледани в европейските стандарти.

Автор

Geomedia Magazine

geomedia.bg

От категорията

 • НАСА откри нова Земя
  НАСА откри нова Земя

  Нова „Земя” откриха учените от американската космическа агенция. Екзопланетата е засечена от космическия телескоп Кеплер в орбитата на друга звезда. Според Джон Грансфелд, шеф на

 • Съдбата на държавни имоти над 10 000 лв. – само след контрол
  Съдбата на държавни имоти над 10 000 лв. – само след контрол

  МРРБ подготви предложения за промени в Закона за държавната собственост, с които ограничи правото на областните управители еднолично да се разпореждат сами с имоти държавна

 • Строим зарядни станции за електромобили
  Строим зарядни станции за електромобили

  199 зарядни станции за електромобили се изграждат в страната с финансиране по управляваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството оперативна програми за развитие на

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us