Новини

Създаването на нормативни условия в строителството – приоритет на МРРБ

Един от важните приоритети на нашето ведомство е да осигурява и гарантира създаването на нормативни условия за изпълнението и поддръжката на устойчиви, безопасни, надеждни сгради и строителни конструкции, хармонизирани с правото и стандартите на Европейския съюз. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при откриването на първата научно-приложна конференция „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика“.

Той припомни, че прилагането на Еврокодовата систем започна с приемането на наредба през 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции. Нанков обърна внимание, че с направените промени в наредбата в края на 2014 г. са премахнати първоначално регламентираните преходни периоди за паралелното прилагане на Еврокодовете с националните нормативни актове за проектиране на различните видове строителни конструкции. Въведени са нови критерии за преход към Еврокодовете в зависимост от категорията на конкретния строеж и от начина на възлагане на проектирането, подчерта Нанков и допълни, че следваща важна стъпка за правилното и единно прилагане на европейската система в практиката у нас е разработването на приложения към наредбата с изисквания, критерии за оразмеряване и методи за сравняване на проектните решения и изчислителни резултати за видовете строителни конструкции, както и нормирането на техническите проблеми от строителната практика у нас, които не са разгледани в европейските стандарти.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Птици оживяват като дронове
  Птици оживяват като дронове

  Странна идея е хрумнала на изследователи от Техническия университет в Ню Мексико в стремежа им да шпионират незабелязано. Те са решили да използват изпитаното изкуство

 • Деца молят за вода министъра с рисунки
  Деца молят за вода министъра с рисунки

  Деца от безводния Омуртаг подариха свои рисунки, които повече приличат на протестни плакати, отколкото на детски илюстрации, на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството

 • Какво е слънчево геоинженерство и има ли то почва… на Земята
  Какво е слънчево геоинженерство и има ли то почва… на Земята

  Учените са единодушни, че намаляването на глобалните емисии на парникови газове във възможно най-кратки срокове е от ключово значение за справяне с глобалното затопляне. Или

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us