Новини

Секат смърчове заради глобалното затопляне

В Шотландия започна масово изсичане на търговски насаждения от смърч, пише newssensei. Така се предвижда възстановяване на пресъхналите торфища, върху които растат въпросните дървета. Според местни експерти подобна практика може да спаси планетата от парникови газове.
Учените очакват тази мярка да помогне за задържането на въглерод в блатата и да помогне за възстановяването на биоразнообразието.
Лазерните сканирания показват, че торфищата близо до шотландското село Банлойт съдържат 1,2 милиона тона въглерод, което се равнява на около 2% от годишния въглероден отпечатък на Шотландия.
Засаждането на смърч в индустриален мащаб е довело до отводняване на торфени почви, заради което се отделят парникови газове. Учените са проверили – дърветата нямат време да ги усвоят.
Така страната стартира програма за торфено блатиране по проекта Bunloit Rewilding на фондация Rewilding Europe. Ако успее, ще съхранява 60 хиляди тона въглерод за 100 години. Блатата ще станат и местообитание за много видове флора и фауна, в съответствие с целта за опазване на биоразнообразието в региона.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us