Новини

Село Еленово и махала Ревалска с приета КККР от СГКК Благоевград

Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград публикува в бр. 9 на ДВ от 03.02.2015 г. обява, че за територията на с. Еленово и махала Ревалска в землището на с. Еленово има приета кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти.

Заинтересованите лица могат да направят своите писмени искания и възражения по тях в Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград до 05.03.2015 г., включително. Тогава изтича 30-дневния срок от обявяването в Държавен вестник.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Птици оживяват като дронове
  Птици оживяват като дронове

  Странна идея е хрумнала на изследователи от Техническия университет в Ню Мексико в стремежа им да шпионират незабелязано. Те са решили да използват изпитаното изкуство

 • Деца молят за вода министъра с рисунки
  Деца молят за вода министъра с рисунки

  Деца от безводния Омуртаг подариха свои рисунки, които повече приличат на протестни плакати, отколкото на детски илюстрации, на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството

 • Какво е слънчево геоинженерство и има ли то почва… на Земята
  Какво е слънчево геоинженерство и има ли то почва… на Земята

  Учените са единодушни, че намаляването на глобалните емисии на парникови газове във възможно най-кратки срокове е от ключово значение за справяне с глобалното затопляне. Или

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us