Новини

Семинар по проекта GEO-CRADLE в София

Регионален уъркшоп по проект GEO-CRADLE финансиран по програма „Хоризонт2020“ на ЕК, който се организира съвместно от координатора на проекта „Национална обсерватория на Атина“ – НОА и Институт за космически изследвания и технологии към БАН ще проведе на 24 март 2017 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Големия салон на БАН ул.“15 ноември“ №1, София.

Това събитие е насочено към установяване на съществуващите предизвикателства на национално и регионално ниво, които възпрепятстват развитието на пазара на продуктите и услугите създавани от сектор „Наблюдение на Земята“, както и да посочи решения за повишаване на растежа и иновациите в сектор геоинформатика. Ще бъдат дискутирани възможностите за по-успешно споделяне на знания и подобряване на връзките между академичната общност, публичния сектор и бизнеса. Предвидена е експертна дискусия по проблеми касаещи Балканския регион, за който продуктите и услугите предоставяни от сектор „Наблюдение на Земята“ са основен елемент при вземане на управленски решения. В рамките на събитието ще бъдат представени възможностите за европейско финансиране дейности в сектор „Наблюдение на Земята“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us