Новини

Семинарът в Копривките – перспективи и реалности


Над 80 ландшафтни архитекти се събраха на 24 октомври 2009 г. в местността Копривките на семинар, чиито символичен домакин беше секцията на съюза на ландшафтните архитекти в Пловдив. Дискусиите започнаха с кратък исторически преглед на озеленяването, който засегна нормативната обезпеченост на изграждането на озеленените площи в град Пловдив, като бе коментирана съдбата на лесопарк „Родопи”, който вече не съществува за пловдивчани, тъй като вече голяма част от него е реституирана. Останалата част е предадена за стопанисване на най-малката община в България – Куклен и вторият по големина град в България де факто е със съвсем малко озеленени площи за обществено ползване.

Друга тема на срещата в родопската местност беше необходимостта от ново виждане към старите съществуващи паркове в страната – Врана, Евксиноград, Кричим, Балчик, както и всички градски големи паркове – Борисовата градина в София, парковете в Пловдив, Русе, Плевен, Варна, Бургас. Ландшафтните архитекти коментираха, че не бива да се забравя, че старите паркове са утвърдени паметници на градинското и парковото изкуство, като носят много висока естетическа стойност. Проблемът днес е, че те са занемарени и е абсолютно задължително да се обърне внимание на тяхното възстановяване във вида, в който са били в добрите им времена.

Във връзка с тази тема беше и коментарът за подготовката на кадрите. Новите ландшафтни архитекти трябва не само да могат да проектират, а и да умеят да поддържат създаденото. Разбирането е, че подготовката им трябва да покрива както познанията за проектиране на нови зелени площи, но и ефективното разбиране за поддържането на вече готовите паркови площи. Отново беше подчертано, че само подготвените хора – ландшафтни архитекти, са в състояние да го направят.

Освен това от гилдията бяха категорични, че настояват да се върне традицията от преди, при която в министерството на регионалното развитие съществуваше отговорен служител за устройването на парковете. Ландшафтните архитекти настояват и днес да има такава длъжност, защото липсата на отговорност в самото правителство и министерството води до липса на отговорност и в общинските управи, които подценяват необходимостта от тесни специализирани специалисти ландшафтни архитекти в техническите служби по места. От това страда умелото поддържане на зелените площи за широко обществено ползване и е погрешно да се смята, че еколозите могат да се занимават с управлението на озеленените площи в населените места. Напротив еколозите имат достатъчно проблеми за решаване – чистота на въздух, чистота на почва, чистота на води, решаване на проблема с отпадъците. Зелените площи обаче не са техен приоритет и те не са достатъчно добре подготвени, за да преодолеят спънките за добро поддържане на зелените площи. Моментната липса на контрол в общините води до разруха на парковото дело, а заместването с неспециалисти води до пълен погром в парковата култура, беше заключението от срещата на ландшафтните архитекти.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us