Новини

СГКК – Ямбол ще е с два офиса по-малко

На вчерашното си редовно заседание Министерският съвет отне правото на управление върху част от имот – публична държавна собственост, от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, намиращ се на пл. „Освобождение“ № 7 в гр. Ямбол. Решението е взето поради отпаднала за ведомството необходимост. Частта от имота, която включва два самостоятелни обекта на четвъртия етаж в сградата, се предоставя безвъзмездно за управление на министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвижда се в последствие тя да бъде предоставена за управление на Дирекцията за национален строителен контрол с цел осигуряване на подходящи работни помещения.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us