Новини

Схемата за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ е обявена

Изискванията за кандидатстване за финансова помощ от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз бяха обявени от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Така страната ни ще може да получи финансиране, с което да покрие част от щетите от бедствията от 19-23 юни 2014 година.

Помощта с общ размер над 20.6 млн. лв. ще бъде разпределена между осемте най-засегнати области – Варна, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Бургас, София-област, Габрово и Шумен. Най-много средства ще бъдат отделени за област Варна, която пострада най-много от бедствието.

Директни бенефициенти на Фонда са и 4 ведомства – МРРБ, МОСВ, МЕ и МТИТС. Пет млн. лв. ще бъдат отделени за възстановяването на публична инфраструктура.

Общините и ведомствата могат да подават проекти до 06.04.2015г. Срокът за изпълнение на одобрените проекти ще бъде максимум 16 месеца.

Изискванията за кандидатстване и документите са налични на сайта на МРРБ на адрес:

https://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6366

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us