Новини

Шишков пак предупреди: За да се реши проблемът с жълтите павета, той трябва да бъде признат

Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверява обновяването на централната градска част на София заради предоставеното финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Ако се окаже, че има пропуски в строителния надзор или несъответствие между съставените от него протоколи и направените сега изпитвания, надзорникът на обекта ще подлежи на контрол от страна на ДНСК. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заедно със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, кмета на столицата Йорданка Фандъкова и заместник-кмета Ангел Джоргов той участва в проведеното днес изслушване във връзка с обществена поръчка за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, в изпълнение на финансирания от ОПРР проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София“.

Законите са достатъчно ясни. Проектите се проверяват и съгласуват от институциите. Правим опит да накараме надзорниците да бъдат по-отговорни, каза още министър Шишков.

Арх. Шишков обърна внимание, че проблемът с жълтите павета е излязъл извън очакваното. И отново подчерта, че за да бъде решен един проблем, неговото наличие трябва да бъде признато и той да бъде поставен на масата. Това, което правим в момента, е в резултат от проведените ни разговори с г-жа Фандъкова, на които обсъдихме как да действаме, за да може проблемите да бъдат решени и проектът да бъде завършен.

По договора за безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на програмата и Столична община през 2018 г. са разплатени авансово 35% от стойността на проекта. След това е отчетено първо междинно плащане към МРРБ, което включва авансови фактури между общината и изпълнителя в размер на 20%. Искането за плащане за зона 4 е за 4,293 млн. лв. След контрол от Управляващия орган от него са приспаднати 10% като финансова корекция, съобщи заместник-министър Георгиева. Тя информира още, че на 2 декември 2022 г. е постъпило искане за плащане на извършени строително-монтажни работи в размер на 4,25 млн. лв. Проверката на място и по документи, включително и вземането на проби, са в рамките на процедурата по разглеждане на искането за верификацията. По него още няма направено плащане.

Регионалният заместник-министър каза още, че след проверка в началото на месец ноември 2022 г. на жълтите павета и обход на ул. „Граф Игнатиев“, чието обновяване е част от проекта, са направени констатации за дефекти и е дадено предложение за тяхното отстраняване. Сега се прави проверка по искането за плащане, за да се завърши проектът в срок, да се прецени колко да се разплати и да се дадат препоръки на бенефициента, допълни тя.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us