Новини

„Сковаха” Ковчег срещу Апокалипсис


Руските архитекти от бюрото на Александър Ремизов разработиха оригиналния проект „Ковчег“ – сеизмично устойчиво здание със затворен енергиен цикъл, който да спаси хората при евентуални природни катастрофи и катаклизми. Проектът им е разработен по програмата на Международния съюз на архитектите за създаване на сгради, които да са автономни от външния свят и да издържат на външни влияния.

Според замисъла на архитектите сградата „Ковчег“ ще осигури на жителите си необходимите за съществуването им ресурси във всяка точка на планетата, включително и на вода. То ще заема площ от 3200 кв. м и ще представлява сплесната сфера с прозрачен купол, изолиращ обитателите си от околната среда. Строителството на своеобразния бункер ще започва с монтирането на тръбовидна конструкция върху плаваща платформа. Конструкцията с височина 30 метра или колкото на 9-етажна сграда е напълно автономна енергийна система, която ще използва алтернативни източници на електрическа енергия.

Електроцентралата, разположена в долната част, ще преобразува топлинната, слънчевата и вятърната енергия в електричество. За тази цел ще служат дори отпадъците. Кислородът ще се получава от малки плантации със зелени насаждения. Тъй като ще бъде изградена на плаваща платформа, конструкцията ще може да се носи по водите на световния океан, ако нивото се покачи. Всички инженерни комуникации ще са в тръбите, а хоризонталните етажи на са предназначени за живеене. Връзките с външния свят ще се съществуват посредством интернет и телевизия.

Подобни проекти, които ще гарантират подходяща среда за живеене на хиляди хора, са смятани за изключително перспективни и се разработват в много страни по света. Съществува мнението, че сегашните градове са изчерпали потенциала си. Освен това морското строителство става все по-привлекателно.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us