Новини

Спътник на ЕКА ще следи за посевите от Космоса

Спътникът Sentinel-2a на Европейската космическа агенция (EKA) ще следи състоянието на селскостопанските насаждения. Целта е да може възможно най-рано да се правят прогнози за реколтата. Сателитът разполага с уреди за заснемане в 13 спектрални обхвата. Според директора на отдела за наблюдение на Земята проф. Волкър Любих приложението на Sentinel-2а в селскостопанството е най-важното, за да може да се предвиждат слаби реколти и да се намалят спекулациите на световните борси с цените на културите.

Спътникът ще следи и за разрастването на големите градове, както и за последствията от природните бедствия.

Sentinel-2а е вторият от шест апарата от проекта „Коперник“. Първият подобен спътник от серията – Sentinel-1a е изстрелян април 2014 г. с цел да засича движенията на земната повърхност. Той имаше решаваща роля за установяването на причините за катастрофалното земетресение в Непал.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us