Новини

Специални указания какво е инженер геодезист пусна Руският кадастър

Руският държавен кадастър създаде специален филм, с който обучава руснаците как да си избират инженер геодезист, който да им направи кадастралното заснемане. Bилмчето може да се гледа в YouTube “Как выбрать кадастрового инженера”.

От руския кадастър подробно обясняват каква трябва да е квалификацията на хората, извършващи кадастрални измервания. Данните за всички правоспособни лица са на сайта на регистъра www.rosreestr.ru

Задължително към договора изгответе сметка, която да показва каква работа ще свърши геодезистът и как ще бъде заплатена тя, съветват от държавната служба. Подробно са описани и документите, които трябва да изготви един инженер геодезист, който прави кадастрална карта.

Дейността на инженера геодезист подлежи на строг контрол от държавните органи, както и на браншовата организация, чиито член е изпълнителят на поръчката, подчертават във филмчето.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us