Новини

Спряха двете процедури по ЗОП за геодезия и кадастър, обявени от АГКК

Процедурите за възлагане на обществени поръчки за създаване на ГММП и КККР са с наложена временна мярка „спиране“. Това стана ясно от публикувани съобщения на интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в раздел „Профил на купувача“. Текстовете на съобщенията са почти идентични и гласят:

Поради подадена жалба № ВХР-862-20.04.2018г. по описа на КЗК срещу решение № 19-5/23.03.2018 г. на възложителя за откриване на процедура, съдържаща направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или решението по жалбата ако е наложена временната мярка, чл.203 от ЗОП

Поради подадена жалба № ВХР-862-20.04.2018г. по описа на КЗК срещу решение № 19-7/26.03.2018 г. на възложителя за откриване на процедура, съдържаща направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или решението по жалбата ако е наложена временната мярка, чл.203 от ЗОП.

Видно от интернет страницата на Комисията по защита на конкуренцията жалбоподател и по двете обществени поръчки е Асоциацията на геодезическите фирми.

Решението на подаването им е взето след проведена анкета за условията на процедурите, чрез която е установено видимото недоволство на гилдията. Съобщението, публикувано на интернет страницата на АГФ обобщава резултатите от проведеното допитване:

„Уважаеми колеги,

Благодаря на всички които проявихте активност и изразихте своето мнение.

Формата на анкетата беше абсолютно прозрачна и всички имаха възможност видят изразените мнения.

Резултатът е, че трябва да има реакция от страна на гилдията по така обявените поръчки.

По отношение на това, каква да бъде реакцията /неучастие в процедурите или обжалване на процедурите/ е видно, че с малък превес са мненията за обжалване на процедурите.

Информираме Ви, че се съобразяваме с резултата и обжалваме процедурите!“

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us